Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme. Ako imate problem s robom ili uslugom koju ste kupili na internetu, na ovoj platformi možete podnijeti pritužbu. Tu će pritužbu zatim riješiti neovisno tijelo za rješavanje sporova.

Kako to funkcionira?

1 – PODNESITE PRITUŽBU

Podnesite pritužbu o robi ili usluzi koju ste kupili na internetu.

2 – ODABERITE TIJELO ZA RJEŠAVANJE SPOROVA

Dogovorite se s trgovcem o tome koje će vam neovisno tijelo pomoći u rješavanju pritužbe.

3 – RIJEŠITE SVOJU PRITUŽBU

Pratite obavijesti s platforme do rješenja pritužbe.

Prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU pritiskom na donji gumbić.

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA